Tvättråd

Bilar som är kraftigt nersmutsade bör spolas av med högtryck innan applicering av förtvättmedel, eftersom det går snabbare för tvättmedlet att verka effektivt genom smutslagret om det är av tunnare karaktär.

När du applicerar förtvättmedel och avfettning på bilen så gör man det nerifrån och upp, då slipper man eventuella rinningar i smutsen som annars kan uppstå, dessa är helt ofarliga men gör att det krävs mer arbete med schamponeringen som normalt sett är ett enkelt moment.

Spola även nerifrån och upp med högtrycksstrålen, eftersom det då alltid finns tvättmedel kvar på bilen där strålen sköljer, detta ger tvättmedlet högre effekt och även ett bättre tvättresultat innan schamponeringen.

Schamponera inte bilen i cirklar, utan längs med bilens raka linjer, glöm inte att vara extra noga intill lister och detaljer för att undvika onödiga friställ. Börja med tak, huv och rutor, sidorna runt om schamponeras sist. Tvätta systematiskt för bästa effektivitet och slutresultat!